Neftçala rayon Mərkəzi kitabxanası

Neftçala rayon MKS

Bədirə Həsənqızı "Ömür axarı"

Bədirə Həsənqızı "Ömür axarı"

Soltan Abbas. Həqiqətin ağzı daş saxlamaz.

Soltan Abbas. Həqiqətin ağzı daş saxlamaz. "Azər" nəşriyyatı, Bakı-1997.

Soltan Abbas. Torpağın sahibi.

Soltan Abbas. "Torpağın sahibi". Poema. Bakı, "MSV-NƏŞR",  2005, 52 səh.

İbrahim Nurlu. Ümid çıraqları.

Kitabda rayon səhiyyəsinin tarixindən söz açılır, onun həkimləri və tibb işçiləri, bu sahədə təhsil alan bir sıra tələbələr barədə qısa, yığcam məlumat verilir.

Soltan Abbas. Torpağın oğlu.

Sosialist əməyi qəhrəmanı Nuruş Əliyev və "Nuruş Əliyev" adına kolxozun əməkçilərinə həsr olmuş poemadır.