Neftçala rayon Mərkəzi kitabxanası

Neftçala rayon MKS

İlham Əliyev. İnkişaf məqsədimizdir. B., Azərnəşr, 2015, 408 səh.

Kitabda prezident İlham Əliyevin İstanbula, Sankt-Peterburqa, Rostov-Don şəhərinə, İordaniya və Qazaxıstan səfərləri zamanı bu ölkələrlə qarşılıqlı münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsindən bəhs edən bəyanat və müsah

İlham Əliyev. İnkişaf məqsədimizdir. B., Azərnəşr, 2015, 400 səh.

Kitabda Prezident İlham Əliyevin Litvaya rəsmi, Ruminya, Tacikistan və İrana işgüzar səfərləri zamanı bu ölkələrin dövlət və hökümət başçıları ilə danışıqları dərc olunmuşdur.

Ramiz Mehdiyev. İkili standartların dünya Nizami və Müasir Azərbaycan. Bakı, Şərq-Qərb Nəşriyyat evi, 2015, 224 səh.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Adminisstrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin bu kitabı səmərəli dövlət idarəçiliyinin aktual məsələlərinə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində hüquqi institusional islahatlara həsr

Аждар Фарзали "Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит"

Müəllif son illərdə apardığı tədqiqatlar nəticəsində tam aydınlığı ilə yəqin etmişdir ki, Azərbaycan dünyada ən qədim və ən mükəmməl əlifbanın Vətəni, Azərbaycan-türk xalqı o əlifbanın yaradıcısıdır.

Azərbaycan miniatürləri

Azərbaycan, ingilis, rus və ərəb dilləində.