Neftçala rayon Mərkəzi kitabxanası

Neftçala rayon MKS

Varis "Yetmiş yeddinci gün"

Bu roman Varisin digər romanlarından qəhrəmanların 15 yaşlı yeniyetmələr olmasına, həm də hadisələrin zahiri təsvirindən daha çox qəhrəmanların iç dünyasına önəm verildiyinə görə fərqlənir.

Varis "Yol ayrıcında azıb qalanlar"

Romanda eyni parta arxasında oturmuş, bir- birinə ülvi hisslər bəsləmiş iki məktəblinin 30 ildən sonrakı görüşündə bir çox suallara aydınlıq gətirir, iki nəfəsin  kəsici ailə dramı çarpazlaşır,

Varis "Son məktub"

“Son məktub” romanı vətənini tərk etmək məcburiyyətində qalmış bir qadının iztirabla dolu yaşantıları barədədir.

Joze Saramaqo "Seçilmiş əsərləri"

Görkəmli Portuqaliya yazıçısı Joze Saramaqonun "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəşr olunan "Seçilmiş əsərləri"nə "İsanın İncili", "Təxirə salınmış ölüm" romanları, "İn Nomine Dei" pyesi və yazıç

Teodor Drayzer "Kerri bacı"

Romanda qadın xoşbəxtliyinə aparan yolun təmiz və şərəfli, bu yolla gedənin isə ləyaqətli, namuslu, günahsız olduğunu vəsf edən Amerika həyat tərzi, sadə insanların mənəviyyatını pozan, onların saf, bakirə əxlaqına təc